Vectorworks Landmark

Vectorworks LANDMARK 2024 -Nopeammat työnkulut alusta loppuun.

Vectorworks Landmark on tehokas, graafinen 2D/3D CAD-ohjelma vihersuunnitteluun, katealuesuunnitteluun, maisemasuunnitteluun, ympäristösuunnitteluun, pihasuunnitteluun rakennelmien ja rakennusten suunnitteluun sekä maastojen mallinnukseen ja inventointiin. Landmark sisältää paljon valmiita objektikirjastoja, tärkein kaikista on kasvikirjasto, joka sisältää latinankielisin nimikkein kasvit ja kasvitiedot. Taulukointi, määrälaskenta ja tietokortit ovat pitkälle automatisoituja. Rakennusten massoitteluun ja luomiseen löytyvät myös tehokkaat työkalut ja ohjelma sisältää Renderworks visualisoinnin.

Landmark on graafisuutensa ansiosta nopea omaksua ja kustannustehokkaana ohjelmana myös kausiluontoinen suunnittelu kannattaa. Suunnitteluyhteisössä työskentely on Landmarkin yhteensopivuuden ansiosta tehokasta: Arkkitehdin BIM-tietomallista voi tuoda suoraan IFC-siirrolla. DXF/DWG sisään/ulos useissa eri muodoissa. GIS -paikkatietojen tuominen piirustukseen tuo lisää tehokkuutta.

Vectorworks LANDMARK ominaisuudet

 • BIM -tietomallivalmis, IFC sisään ja ulos
 • Tarkkojen plaanipiirustusten tuottaminen ja grafiikan hyödyntäminen mieleisten 2D illustraatioiden saavuttamiseksi.
 • Vapaamuotoisten kappaleiden piirtäminen ja maastojen luominen.
 • Nopea kasvien sijoittelu ja kasvitiedon hallinta.
 • Älykkäät rakennusosatyökalut ja vihersuunnittelutyökalut.
 • Laatoitusten, kantattujen reittien, aluetäyttöjen monipuoliset työkalut.
 • Kasviluettelot ja materiaalilistaukset pitkälle automatisoitu.
 • Kasvitietojen muokkaus ja hallinta sisäänrakennetussa kasvitietokannassa.
 • Laaja symbolikirjasto, voi hyödyntää myös valmistajien saatavilla olevia kirjastoja sekä esim.www.CADdetails.com kirjastoja.
 • 2D asemapiiroksesta 3D maastomalliin kaikki samassa tiedostossa.
 • Valmiita työkaluja teiden, seinämien, painaumien jne. luomiseen 3D- maastossa.
 • Täyttö- ja poistomaan laskenta, rinnekaltevuusanalyysi, virtaussuunnat, maastoleikkaus, ja leikkauskuvat.
 • Yhteensopivuus muiden suunnittelijoiden kanssa.
 • Valokuvien ja muun digitaalisinen materiaalin tuonti piirustuksiin.
 • GIS mappien tuonti ja niidensekä niihin liittyvän datan työstö.
 • Tilaajalle korkealaatuiset illustraatiot ja presentaatiot valokuvineen.
 • Panoraamat ja läpikävelyt malleissa.

Vihersuunnittelu -työkalut

 • Place Plant: Kasvisymbolien sijoitustyökalu.
 • Existing Tree, uusi työkalu arvopuuston inventointia ja käyttä varten
 • laaja kasvikirjasto, mikä on muokattavissa.
 • kasvisymboli skaalautuu annettun koon mukaiseksi
 • kasvi voidaan sijoittaa yksittäisenä symbolina tai täyttää määritellyn alueen. Täyttötyyli voidaan myös määritellä. Istutetaanko puut/kasvit lomittain vai rivittäin.
 • voidaan määritellä minkä tiedon symboli ilmoittaa piirustuksessa (esim. kasvin nimen, ID numeron, kasvien määrän)
 • kasvisymbolit ovat parametrisiä, niiden ominaisuuksia voidaan nopeasti muuttaa Object Info – paletissa.
 • Valmiiksi määriteltyjä kasviluetteloita, joita voidaan halutessa muokata.
 • Kasvisymboleille voidaan määritellä esitystyyli: varjot, ”piiretty” reunaviiva jne.- Mass Model
 • piirustussuunnitelmaan voidaan nopeasti luoda massataloja.
 • Massatalo on esitetään sekä 2D: että 3D:nä. Seinien tyyli, katon tyyli, talon korkeus (kerrokset) on muokkattavissa koko ajan. Massatalo on parametrinen symboli.
 • Plant Line: nopea tapa luoda kasvisymboleille ”käsin piirettyn” viivan kaltainen muoto.
 • Vegetation Line: nopeasti luoda yhtenäinen kasvialue ryhmästä objektejä.
 • Material Fill: halutun alueen täyttö esim. hiekka tai betoni materiaalilla. Laajat symbolikirjastot

Kehittyneet 3D maastomallinnus-työkalut

3D viivojen tuonti (contours)- DTM (digital Terrain Modeller) maastomallintaja- 3D maaston analyysimahdollisuudet:• Maastonjyrkkyys analyysi – Maaston rinteiden jyrkkyysvaihtelu voidaan taulukoida väreissä jyrkkyysasteen mukaisesti. (Slope A.)• Korkeusero analyysi – Maaston korkeusvaihtelu voidaan taulukoida väreissä korkeuskäyrien mukaisesti. (Elevation A.)• Valaistusolosuhde analyysi, Valon ja varjon sijoittuminen maastossa (Zone of Visual Influence A.)- Siirto & täyttömaatieto• Muokatun maaston vertailu alkuperäiseen tilanteeseen. Siirto- ja täyttömaa määrät kuutioituina. Ylijäämämaan sijoittelu maastoon sekä maamassan tarve haluttuihin täyttökorkeuksiin.- Maastoleikkaukset- Tietyökalu- Tasannetyökalu- Meluaidat- Objektien asenmointi maastoon• GIS tuki ja sijainnin referensointi.

Visualisointi

 • Kuvien tuonti ja asemointi planssilla. Valokuvat, kartat, detaljit voidaan sijoitella samalle esitysplanssille 2d-kuvien tavoin ja yhdessä 3d-kuvien kanssa. 3d-mallit voidaan esittää piiloviivakuvina, myös siten, että taakse jäävät mallin osat ja kappaleet näkyvät katkoviivoina. Valaistusta voidaan hyödyntää malleissa: aurinko, hehkulamppu, spottivalo sekä suuntaa-antava valo.
 • reaaliaikaiset mallin läpiajot ja läpikävelyt- varjot ja tekstuurimäppäykset
 • taustakuvan lisääminen työhön- sääolosuhteiden lisäys (sumu, lumisade jne.)
 • säädettävä objektien tarkkuus. Synbolit voi esittää kolmella eri tarkkuudella.
 • Pohjakarttojen ja karttanäkymien esittäminen GIS tuella.

Animaatiot

 • Pyörähdysanimaatio
 • Kamera-ajo
 • Kamera-ajo hyödyntäen reitin piirtoa
 • Aurinkoanimaatio, Renderworks sisältyy
 • Läpikävelyt
 • Panoraamat

Vectorworks: Vihersuunnittelun tietomallinnus

Äärinäköistys Oy julkisti jo vuoden 2011 Viherpäivillä kotimaisen tietomallinnuslaajennuksen VectorWorks Landmark CAD-ohjelmaan. Laajennus helpottaa vihersuunnittelijan työtä kaikissa vaiheissa, yksinkertaistaa 3D-visualisointia ja tehostaa määräluetteloiden tuottamista. Järjestelmä on täysin IFC-yhteensopiva.